Добре дошли!

Училищно настоятелство

Училищното настоятелство  при Професионална гимназия по туризъм“П.К.Яворов“  поднови дейността си на 14.10.2015г.

Обновеният състав на УН е:

Председател на УН: Екатерина Кирова

Съвет на настоятелите: Екатерина Кирова, Николай Станев, Маргарита Маринова

Контролен съвет: Оля Тодорова Христова, Мария Йорданова Василева, Анка Георгиева Неделчева

Касиер:  Денка Тодорова

Членове:

VIII клас  Николай Станев, Маргарита Маринова

IX клас Радка Иванова, Мария Йорданова Василева, Даниела Аврамова, Анка Георгиева Неделчева

X клас Живка Иванова Михайлова, Ася Костадинова Минчева, Вяра Тодорова, Василка Иванова Иванова, Оля Тодорова Христова

XI клас Кристина Тодорова, Николай Колев, Дияна Маринова Митева

XII клас Пламен Йотов, Живко Тодоров

IMG_5231IMG_5232