Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател: Кремена Минчева

Членове:

  1. Светла Желева
  2. Нона Спиридонова
  3. Николинка Иванова
  4. Калоян Койчев