Добре дошли!

Графици

График за изпити януарска  сесия 2020г.

График за индивидуална форма на обучение  – юли 2019

График за приравнителни изпити  – юли 2019

График за самостоятелна форма на обучение юли 2019

График за допълнителен час на клас – втори срок 2019

График за консултации по предмети – втори срок 2019

График за индивидуални срещи на учители  с родители – втори срок 2019

График за самостоятелна форма на обучение януари 2019

График за приравнителни изпити -януари 2019

ГРАФИК ИЗПИТИ – СЕПТЕМВРИ 2018

График за самостоятелна форма януари 2018

График консултации по предмети

График за срещи на учители  с родители

График за допълнителен час на класа