Графици

График приравнителни изпити септември 2021г.

График изпити самостоятелна форма на обучение септември 2021г.

График поправителни изпити септември 2021г.

График изпити самостоятелна форма на обучение юни 2021г.

График приравнителни изпити юни 2021г.

График на учебният процес за 2020/2021г

График приравнителни изпити май 2021година

График за консултации по учебни предмети  – 2 срок 2020/2021г. 

График за провеждане на допълнителен час на класа – 2 срок 2020/2021г.

График за индивидуални срещи на учители и родители – 2 срок 2020/2021г. 

График изпити самостоятелна форма – 02. 2021г.

График приравнителни  изпити  – 02. 2021г.

График самостоятелна форма  септември 2020г.

График поправителни  изпити септември 2020г. 

График приравнителни изпити юни 2020г.

График определяне на годишна оценка юни 2020г.

Графика самостоятелна форма  юни 2020г. 

График за допълнителен час на класа 2019/2020г. втори срок 

График консултации по учебни предмети 2019/2020г. втори срок

График за индивидуални срещи на учители и родители  2019/2020г. втори срок

График за изпити януарска  сесия 2020г.