Добре дошли!

Графици

График за допълнителен час на класа 2019/2020г. втори срок 

График консултации по учебни предмети 2019/2020г. втори срок

График за индивидуални срещи на учители и родители  2019/2020г. втори срок

График за изпити януарска  сесия 2020г.