Добре дошли!

Графици

График изпити самостоятелна форма – 02. 2021г.

График приравнителни  изпити  – 02. 2021г.

График самостоятелна форма  септември 2020г.

График поправителни  изпити септември 2020г. 

График приравнителни изпити юни 2020г.

График определяне на годишна оценка юни 2020г.

Графика самостоятелна форма  юни 2020г. 

График за допълнителен час на класа 2019/2020г. втори срок 

График консултации по учебни предмети 2019/2020г. втори срок

График за индивидуални срещи на учители и родители  2019/2020г. втори срок

График за изпити януарска  сесия 2020г.