Добре дошли!

Самостоятелна форма на обучение

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 

ПРАВИЛА СФО

Заявление за СФО 

Заявление от дневна в самостоятелна форма на обучение  от родител

График за провеждане на изпити сесия януари 2020г.

Учебни планове