12 клас

Български език и литература

Немски език ООП 

Математика

Физическо възпитание и спорт

Свят и личност

Гражданско образование 

Английски език -задължителна професионална подготовка

Английски език-задължителна професионална подготовка – Професия  „Хлебар-сладкар“

Чужд език по професията -Английски език ОбПП

Английски език -ОбПП

ТКП

ТКП -УП

ТКИК

ТКИК – УП

Кулинарни техники и технологии СПП

Кулинарни техники и технологии РПП

Сомелиерство

Сервиране и барманство

Отчетност на фирмата

Икономика

Организация и обслужване на кетърингово събитие

Сомелиерство – самостоятелна форма

Производствена практика КТТ – СПП

ТКП ЗИП

ТКП нов

Кулинарни техники и технологии – СПП 

Кулинарни техники и технологии -СПП _1

Технология на сладкарските изделия ЗИП 

Технология на сладкарските изделия ЗПП

Производствена практика ЗПП

Производствена практика ТХО 

Гостоприемство в туристическата индустрия