12 клас

Oбщообразователна подготовка

Български език и литература ООП

Български език и литература РП

Немски език ООП 

Математика

Физическо възпитание и спорт ООП

Гражданско образование 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Чужд език по професията  – Английски език ОбПП –  професия „Хотелиер“

Чужд език по професията -Английски език ОбПП – Професия „Ресторантьор“

Чужд език по професията  – Английски език -ОбПП – Професия „Готвач“

ТКП

ТКП -УП

Кулинарни техники и технологии СПП

Кулинарни техники и технологии РПП

Отчетност на фирмата

Икономика

Производствена практика – СПП (Професия Готвач)

УП ТКП ЗИП

УП Кулинарни техники и технологии – СПП 

Кулинарни техники и технологии -СПП

УП Технология на сладкарските изделия ЗИП 

УП Технология на сладкарските изделия ЗПП

Производствена практика  (Професия Хлебар-сладкар)

Производствена практика (Професия Хотелиер) 

Мениджмънт в туризма

Маркетинг в туризма 

Организация и отчетност на дейностите в ресторанта

Технология на специалността

УП Технология на сладкарските изделия ЗИП

УП Технология на сладкарските изделия 

Машини и съоръжения 

 УП Технология на  сладкарските изделия 

Технология на хотелиерското обслужване 

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП