10 клас

Общообразователна подготовка 

Български език и литература /ООП/

Английски език- писмен изпит /ООП/

Английски език- устен изпит /ООП/

Английски език- писмен изпит /ООП- разширено изучаване/

Английски език- устен изпит /ООП- разширено изучаване/

Немски език ООП

Математика

Информационни технологии /OOП/

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здравно образование 

Физика и астрономия

Химия и ООС

Философия

Физическо възпитание и спорт

Професионална подготовка 

Микробиология и хигиена на храненето СПП

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП

КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В КЕТЪРИНГА- СПП

КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В КЕТЪРИНГА РПП

КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ-СПП

Технология  на сладкарските изделия  РПП

Учебна практика КТТ 

Специализиран софтуер РПП 

Специализиран софтуер РПП (професия Хотелиер)

Технология на специалността РПП