10 клас

Общообразователна подготовка 

Български език и литература /ООП/

Английски език- писмен изпит /ООП/

Английски език- устен изпит /ООП/

Английски език- писмен изпит /ООП- разширено изучаване/

Английски език- устен изпит /ООП- разширено изучаване/

Немски език ООП

МатематикаООП

Информационни технологии /OOП/

История и цивилизация ООП

География и икономика ООП

Биология и здравно образование ООП

Физика и астрономия ООП

Химия и ООС ООП

Философия ООП

Физическо възпитание и спорт ООП

Професионална подготовка 

Технология на хотелиерското обслужване РПП професия Хотелиер  теория и учебна практика 

Технология на хотелиерското обслужване СПП професия Хотелиер 

УП Кулинарни техники и технологии СПП професия Готвач

УП Кулинарни техники и технологии РПП професия Готвач

 

 

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП

Микробиология и хигиена на храненето СПП

Кулинарни техники и технологии в кетъринга  СПП

Кулинарни техники и технологии  СПП

Технология  на сладкарските изделия  РПП

Специализиран софтуер РПП 

Специализиран софтуер РПП (професия Хотелиер)

Технология на специалността РПП

Кулинарни техники и технологии в кетъринга РПП

Учебна практика КТТ  РПП 

Факултативни учебни часове

Български език и литература