10 клас

Български език и литература

Български език ЗИП

Английски език -задължителнa подготовка

Английски език- писмен изпит /ООП/

Английски език- устен изпит /ООП/

Английски език- писмен изпит /ООП- разширено изучаване/

Английски език- устен изпит /ООП- разширено изучаване/

Немски език ООП

Математика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Физика и астрономия

Биология   и ЗО

Химия и ООС

Философия

Изобразително изкуство

Физичеко възпитание и спорт

Микробиология

Микробиология и хигиена на храненето СПП

Хигиена

ТКП

ОФК

Гостоприемство в туристическата индустрия

КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В КЕТЪРИНГА- СПП

КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В КЕТЪРИНГА РПП

КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ-СПП

Технология  на сладкарските изделия  РПП

Учебна практика КТТ