11 клас

Общообразователна подготовка 

Български език и литература ООП

Немски език ООП

Математика

Гражданско образование 

Физическо възпитание и спорт ООП

Чужд език по професията -Английски език -ОбПП

Професионална подготовка 

Микробиология СПП

Микробиология и хигиена на храненето СПП 

Хигиена на храните и хранително законодателство

Електротехника и електроника 

Кулинарни техники и технологии в кетъринга СПП

Кулинарни техники и технологии СПП

Технологично обзавеждане на специалността 

Организация и технологии на кетърингови събития -СПП

Кулинарни изделия и напитки – СПП

Учебна практика Организация и технологии на кетърингови събития – СПП

Учебна практика КТТК – СПП

Производствена практика  ( професия Хлебар – сладкар )

Специализиран софтуер ОтПП (Професия Хотелиер)

Специализиран софтуер ОтПП 

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП

Учебна практика по специалността СПП

Приложна декорация СПП

Технология на специалността СПП 

Производствена практика 

Технология на хотелиерското обслужване 

Технология на хотелиерското обслужване СПП

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП