11 клас

Общообразователна подготовка 

Български език и литература ООП

Немски език ООП

Математика ООП

Гражданско образование ООП 

Физическо възпитание и спорт ООП

Чужд език по професията -Английски език -ОбПП –  Хлебар- Сладкар

Чужд език по професията – Английски език-ОбПП – Хотелиер

Професионална подготовка 

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП професия  Кетъринг дуална форма на обучение

Технологично обзавеждане на специалността СПП професия Хлебар-сладкар  

Технология на хотелиерското обслужване СПП   

Безопасност и долекарска  помощ  в туризма СПП 

УП Организация и функциониране на сектор храни и напитки СПП

УП Кулинарни техники и технологии СПП

УП Кулинарни техники и технологии СПП професия Готвач

УП Организация и технология на кетърингови събития_РПП професия кетъринг

 Организация и реализация на кетърингови събития_СПП професия кетъринг

УП Организация и функциониране на сектор Храни и напитки_СПП професия Хотелиер

Организация и функциониране на сектор Храни и напитки_СПП професия Хотелиер

УП Организация на обслужването в ресторанта_СПП

Организация на обслужването в ресторанта_СПП професия Готвач

УП Кулинарни техники и технологии_СПП професия Готвач

Кулинарни техники и технологии_СПП професия Готвач

Процеси и апарати в ХВП професия Хлебар-сладкар

Елетротехника и електроника професия Хлебар-сладкар

Приложна декорация_РПП професия Хлебар-сладкар

 

 

Специализиран софтуер ОтПП (Професия Хотелиер)

Специализиран софтуер ОтПП 

Електротехника и електроника ОтПП

Хигиена на храните и хранително законодателство ОтПП

Микробиология СПП

 Микробиология и хигиена на храненето_СПП

Кулинарни техники и технологии в кетъринга СПП

Кулинарни техники и технологии СПП

Организация и технологии на кетърингови събития -СПП

Кулинарни изделия и напитки – СПП

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг СПП

 

Приложна декорация СПП

Технология на специалността СПП 

Учебна практика Организация и технологии на кетърингови събития – СПП

Учебна практика КТТК – СПП

Учебна практика по специалността СПП

Факултативни учебни часове 

Български език и литература