11 клас

Български език и литература

Български език и литература ЗП

Английски език- задължителнa подготовка

Английски език- задължителнопрофесионална подготовка -писмен

Английски език- задължителнопрофесионална подготовка -устен

Чужд език по професията -английски език -ОбПП

Немски език ООП

Немски език ЗП

Математика

Философия

Гражданско образование 

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Микробиология 10,11

Микробиология 11 клас СПП

Хигиена на храните и хранително законодателство

Сервиране и барманство 

Сервиране УП

ТКП ЗИП

Автоматизация на производството

Електротехника и електроника 

ТКИК

СОТ

Сервиране

Машини и съоръжения

ТС

Предприемачество

Автоматизация на производството

Кулинарни техники и технологии в кетъринга СПП

Кулинарни техники и технологии СПП

Технологично обзавеждане на специалността 

Организация и технологии на кетърингови събития -СПП

Кулинарни изделия и напитки – СПП

Учебна практика Организация и технологии на кетърингови събития – СПП

Учебна практика КТТК – СПП

Производствена практика  ( професия Хлебар – сладкар )