Добре дошли!

8 клас

Общообразователна подготовка

Български език и литература

Немски език

Немски език ООП

Английски език – устен

Английски език- писмен

Математика

История

География и икономика

Химия и ООС

Музика

Изобразително изкуство

ФВС

Физическо възпитание и спорт СОФ

Биология и здравно образование -ООП

Физика и астрономия

 професионална  подготовка

Микробиология

Гостоприемство ОПР

Гостоприемство РПП

КТТ

Технологии и предприемачество