8 клас

Общообразователна подготовка

Български език и литература ООП

Английски език- устен изпит /ООП- разширено изучаване/

Английски език- писмен изпит /ООП- разширено изучаване/

Английски език- писмен изпит  ООП

Английски език- устен изпит  ООП

Информационни технологии  OOП

Математика ООП

История и цивилизация ООП 

География и икономика ООП

Химия и ООС  OOП 

Физическо възпитание и спорт ООП

Биология и здравно образование  ООП

Физика и астрономия ООП

Философия OOП 

Предприемачество ОбПП

 Професионална  подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия  ОтПП

Кулинарни техники и технологии РПП Професия Готвач

УП Кулинарни техники и технологии РПП Професия Готвач

 

Гостоприемство в туристическата индустрия    ОтПП  за определяне на срочна оценка 

Специализиран софтуер  РПП

Микробиология РПП

Гостоприемство в туристическата индустрия РПП

 Учебна практика Кулинарни изделия и напитки за кетъринг_РПП 

Кулинарни техники и технологии

Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга РПП

Микробиология и хигиена на храненето РПП

Основи на технологията на хранителните продукти  

Основи на технологията на хранителните продукти СПП

Учебна практика Кулинарни техники и технологии_РПП

Кулинарни техники и технологии_РПП

 

 

 

 

 Кулинарни изделия и напитки за кетъринг_РПП

Организация и реализация на кетърингови събития_РПП

Безопасност и долекарска помощ при кетърингово събитие_РПП