8 клас

Общообразователна подготовка

Български език и литература

Немски езикРПП

Немски език ООП

Английски език – устен

Английски език- писмен

Английски език- устен изпит /ООП- разширено изучаване/

Английски език- писмен изпит /ООП/

Английски език- писмен изпит /ЗП- разширено изучаване/

Английски език- устен изпит /ООП/

Информационни технологии

Информационни технологии  – приравнителен изпит

Специализиран софтуер  – приравнителен изпит

Специализиран софтуер – РПП

Математика

История

География и икономика

Химия и ООС

Химия и ООС нов 

Музика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт СФО

Биология и здравно образование -ООП

Физика и астрономия

Физика и астрономия нов

Философия 

 професионална  подготовка

Микробиология

Микробиология РПП

Гостоприемство ОПР

Гостоприемство РПП

КТТ

Технологии и предприемачество

Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга

Микробиология и хигиена на храненето РПП