Проект по програма „Еразъм+“

Вълнуващи спомени от мобилността на учениците по проект

№ 2021-1-BG01-KA122-VET-000030859 „Екологично готвене с аромати и вкусове от местната природа, опитът на италианските кулинари“,

финансиран от програма „Еразъм +“???????????? 

 

От началото на октомври  2017 г. в ПГТ стартират дейностите по проект 2017-1-BG01-KA102-035687 Професионални умения+ по програма Еразъм +

Проектът е насочен към професионално обучение чрез практика на 15 – ученици от ПГТ „П. К. Яворов” Добрич .

Проектът има за цел усъвършенстване практическите умения и езиковите компетенции на ползвателите чрез осъществяване на практическа връзка между образованието и реалното му приложение в рeална работна среда.

Проектът  се реализира в периода  01 юни 2017 г. –  28 февруари 2019 г.

Какво дава проекта?
– Усъвършенстване на езиковите умения в професионална среда,
– откриване на ново измерение на обучението в различна и реална работна среда ,
– развиване на умения за справяне с различни ситуации,
– автономност и поемане на отговорност,
– запознаване с различна култура и обогатяване на мирогледа,
– разкриване на нови перспективи за професионална реализация!

Практиката е с продължителност от три  седмици и  се проведе през месец август до  03 септември 2018 година в Пуерто де ла Круз, Тенерифе, Канарски острови, Испания.