конкурс „Страница от живота на червеногушата гъска“

Петима ученика от гимназията взеха участие в конкурса организиран от БДЗП. Рисунките на учениците бяха изложени в музея в гр.Шабла. Учениците получиха грамоти за своето участие и благодарност за подкрепата на каузата. Браво, вие доказахте своята  съпричастност към световно застрашения вид и показахте, че и  в гимназията  се вълнуваме  от световните еко проблеми.