История

История на училището в дати

сграда на училището в Балчик

1 септември 1967г.

В гр. Балчик е открито първото за региона средно училище по туризъм със две специалности Готвач и Сервиьор. Директор е Димо Габровски.

Ноември 1967г.

Започват да функционират учебните кухни в р-т „Чайка“ гр. Балчик 

Септември 1968г.

 Училището е преместено в гр.Добрич и ръководството се поема от Петър Липчев

випуск 1969/1970Май 1970г.

Завършва първият випуск от ученици.

Лятото на 1975г.

Организира се производствен стаж в чужбина

1975/1976г

Поставя се началото на кабинетната система. За първи път е открита паралелка с 4-годишен курс на обучение

1976/1977г.

Отбелязва се 10-годишнината от основаването на училището с празник на специалностите, изложба и увеселение.

1982/1983г.

За първи път се приемат осмокласници

1983/1984г.

Въвежда се учебно-производствения комплекс /УПК/.

1985/1986г.

За първи път е въведена специалността „Оператор в хлебопроизводството и сладкарството“

1991/1992г.

За първи път се въвежда специалността „Хотелиер“.

1999г.Със заповед на министъра на образованието СПТУ  по туризъм е преобразувано в Техникум по туризъм.

2002г.

Училището става член на асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство АУРХ.

 

Професионална гимназия по туризъм2003г. Училището е преобразувано в професионална гимназия по туризъм

Идеята за възникването на училището възниква през март 1967г. По план се е предвиждало в гр.Балчик да бъде разкрито училище по минно дело, но по предложение на тогавашния началник на Народната просвета в Балчик – г-н Дунев се открива средно учебно заведение по туризъм. Месец  по-късно се слага началото на редица от срещи между ръководни кадри от община Толбухин / днес община Добрич/ и Комитета по туризъм. Сред обсъжданите теми са профилирането на училището, приемът и материалната база. Заповедта за разкриване на училището е подписана на 5 юли 1967г. и двадесет дни по-късно е получена в град Балчик. В краткия срок до откриването на учебната година се набират преподаватели и ученици. През първите три месеца директор става самият основател г-н Дунев, след това ръководството на Средно професионално техническо училище по международен туризъм поема преподавателят по български език и литература г-н Димо Габровски. В записките си за първите стъпки на училището Габровски споделя трудностите около набирането на кандидати както за учители, така и за ученици.Според свидетелствата, първите ученици са били с не особенно желание за учене млади хора, отпаднали от други училища младежи, повтарящи класовете си. Но истината е , че е имало и такива, които още тогава разбират, че поради липсата на подобно заведение в региона, училището има бъдеще и би могло да даде възможност за реализация в сферата на туризма.

През първата учебна година са приети 140 ученици – 105 се подготвят за професията готвач, а 35 – за сервитьор. По думите на следващия директор г-н Петър Липчев набирането на добри ученици през първите 5-6 години било изключително труднo, тъй като професиите не са популяризирани сред обществеността  и  в частност сред родителите.

Желанието за промяна и ентусиазмът на учителите изиграва огромна роля за това училището да добие нов облик. Задълбочава се работата в професионалната подготовка.