Визия и мисия

Добре дошли в сайта на ПГ по туризъм „П.К.Яворов“ – гр.Добрич

 

Визия
Изграждане  на ПГТ като училище с утвърден собствен облик и висок  авторитет, ориентирано към бъдещето, отворено за творчество и иновации, способно да формира у учениците си знания и умения за ефективна обществена реализация. 

 Мисия
Осигурява качествено  и достъпно средно и професионално образование,  като успешно съчетава националните традиции с европейското измерение за  развиване индивидуалността и творческите заложби на всеки ученик като способен на житейска и професионална реализация член на гражданското общество.

     Днес присъствието на гимназията се измерва с успешната реализация на възпитаниците й: хотелиери, екскурзоводи, ресторантьори, бармани,готвачи,сладкари и хлебари. Наши ученици работят не само в България,но се реализират  успешно и на европейския пазар на труда.

Брой посещения

Free web counter