вестник

Екипът на вестник  „Ние от ПГТ“

 Редакционна колегия: 

Кристиана, Ивета и Волен от XIА, Елена от XIБ, Светослав от XIГ,  Красимир и Христо от XIВ, Петя и Радина от XБ, Виктория, Симона и Георги от IX А,  Станислава, Джансу, Асрет и Константин от IXБ 

Ръководител на екипа: Маргарита Христова 

Нашата мисия    

      Вярваме, че учениците от гимназията ни се нуждаят от форум, който да дава гласност на техните разностранни способности и този форум искаме да бъде вестникът „Ние от ПГТ”. Имаме намерение той да насочва мислите  към градивното и доброто и да впряга огромната ни младежка енергия да работи за личностното и професионално израстване на всеки. Убедени сме, че възможността да правим нашия вестник ще ни помогне както да даваме от своя интелект, визия за света и емоционално излъчване, така и да черпим от потенциала на всяка една уникална личност, която е част от Професионална гимназия по туризъм.

брой 4

     

брой 3