конкурс „Да превърнем отпадъците в красиви неща“

  Общо  107 ученици от IX, X, XI клас участваха и  показаха огромно въображение и талант, като създадоха прекрасни предмети от бутилки, чаши, торбички, салфетки,  картон, дърво и всякакъв друг на пръв поглед непотребен отпадък.

Победител в конкурса  е Денис Дервиш от IX В клас със своя макет „Водопадът”, които беше единодушно избран от ученици и учители.

На второ място от учителите в гимназията  бе класиран  макета "Къщата" на Ванеса Йорданова от IXД клас, а от учениците – макета "Геранът" на Стела Панчева от XД клас.